İnsan Kaynakları Duyurusu

TAŞERON MÜLAKAT SONUÇLARI

Mülakatta başarılı bulunan adaylardan Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması sonucu olumsuz olanların ataması 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi gereğince yapılmayacaktır.

Özel Güvenlik Görevlilerinin yukarıda belirtilen hususların yanında 5188 sayılı Kanunun 10. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları da sağlamaları halinde atama işlemleri yapılacaktır.

Mülakatta başarısız bulunan adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü ve 24 üncü maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 15 inci maddesine istinaden, sınav sonucuna en geç 30 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili işyerlerine gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İçin Yapılan Mülakatların Sonuçları için tıklayınız.